Toril Nag

Toril Nag

Executive Vice President Telekom i Lyse Energi og Styreleder Altibox

«Kundedrevet forretningsutvikling – hvorfor kundefokus spiser strategi til frokost» 

Toril Nag har lang fartstid i en bransje i kontinuerlig endring – telekom. Hun vil snakke om hvordan jobbe med innovasjon,  blant annet ut fra erfaringen som toppleder i Altibox – et selskap som har gått fra å starte som en  liten side-geskjeft i etablert energikonsern til nå som Telenors hovedutfordrer på fibernett i Norge. Toril Nag har erfaring både fra innovasjon i etablerte virksomheter, og fra nye, spennende startups. Hun vil snakke om

  • Hvordan jobbe smart med partnere og leverandører i et marked i konvergens
  • Hvordan jobbe kontinuerlig for å klare å skape ny verdi for kundene
  • Hvordan jobbe med å utvikle verdiforslag og forretningsmodell
back to top