Rune Simensen

Rune Simensen

CIO i Møllergruppen

«Den moderne bilen –  en datamaskin på hjul som gir nye forretningsmuligheter» 

Bilbransjen er i ferd med å endre seg dramatisk for første gang på 100 år! Det er kombinasjonen av teknologisk utvikling (elektriske, selvkjørende biler og kommunikasjonsteknologi), strengere miljøkrav, økt urbanisering og kundenes endrede preferanser som i sum lager denne “perfekte stormen”.

Digitalisering er et nøkkelord i disse endringene, noe som vil drive fram nye økosystem knyttet til mobilitet og gi masse spennende nye muligheter, både sett fra kundeperspektiv og ikke minst sett fra et næringslivsperspektiv. Rune vil også fortelle om hvordan MøllerGruppen, som Norges største bilimportør og forhandlerkjede, har angrepet disse spennende mulighetene.

back to top