Ragnhild Kommisrud

Ragnhild Kommisrud

Avdelingssjef i Terminal Operations, Avinor Oslo lufthavn

«Passasjeropplevelse til nye høyder»

Ragnhild Kommisrud er sentral i arbeidet med å løfte fokus på passasjeropplevelse og realisere målet om å bli Europas beste lufthavn. Dette er spesielt utfordrende når det skal kombineres med sprengt kapasitet, stadig flere passasjerer og den omfattende utbyggingen av «Nye Oslo lufthavn».

Ragnhild vil blant annet snakke om:

  • Hvordan kombinere det beste fra kundeorientering, innovasjon og Lean for å lykkes
  • Å gå veien fra usynlig gårdeier til serviceinnstilt vertskap
  • Betydningen av informasjon som verktøy for å styre forventning og opplevelser i en krevende utbyggingsperiode
  • Hvordan sikre at 15 000 ansatte får felles mål om å gi gode opplevelser større plass
back to top