Prof. Dr. Phil Klaus

Prof. Dr. Phil Klaus

Leading Customer Experience and Strategy Expert

Bestselling Book Author

“The winning traits of organizations of the future”

Prof. Dr. Phil Klaus er en av de store tankelederne innen kundeopplevelsesfaget. Han har lang erfaring både som rådgiver for internasjonale konsern og som internasjonalt anerkjent forsker innen alt knyttet til relasjonen mellom kunder og virksomheter. Han har analysert hva som faktisk fungerer, og hvilke tilnærminger de selskap som virkelig lykkes, benytter.  Hans bok  ”How to Develop and Execute the Most Profitable Customer Experience Strategies” er blitt en en bestselger.

Han er en ettertraktet foredragsholder, kjent for sine noe provoserende budskap og nye vinklinger. Nå kommer han til Norge for å dele viktige funn fra sin forskning på hvilke erketyper av kundesentrisk ledelsespraksis som bidrar mest til lønnsomhet og vekst.

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Fordypningsøkt med Prof. Dr. Phil Klaus

«Let`s get serious! – the do and don´ts of customer experience»

Mange sier de ser verdien av å satse på kundefokus, med ikke alle klarer å ta steget fra idé til handling.  Prof. Dr. Phil Klaus vil i denne økten dykke ned i detaljene på hvordan levere på løftet om lønnsomme kundeopplevelser. Her vil han fokusere på hvordan identifisere, utvikle og levere lønnsomme kundeopplevelsesstrategier. Fokuset vil være på casestudier og eksempler på hvordan kundeorienterte ledere håndterer et bredt sett med utfordringer – og hva taperne gjør feil.

Dette fordypningsforedraget vil bli holdt på engelsk.

back to top