David Gram

David Gram

Innovation Thought-Leader and Executive Advisor

“Making Innovation Happen in LEGO”

David Gram er en meget erfaren innovasjonsleder og tidligere Senior Innovasjonsdirektør i LEGO’s Future Lab. På konferansen vil han dele sine hardt lærte erfaringer fra å takle disrupsjon og bygge en front-end innovasjon i verdensklasse i LEGO gruppen. Presentasjonen vil inkludere innsikt om:

  • Hvordan håndtere disrupsjon uten å ødelegge en sunn, eksisterende bedrift
  • Hvordan bygge en intraprenørkultur gjennom markedsvalidering
  • Hvordan drive smidig eksperimentering for å levere radikalt nye ideer
  • Utfordringer og tilnærminger til intraprenørskap

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

back to top